Tiếng Việt lớp 2 - Bài 108: Đọc - kể "Mẹ của Oanh"

Qua bài học đọc - kể "Mẹ của Oanh" hôm nay, sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng đọc thành tiếng và cách kể chuyện diễn cảm.

Đài Truyền hình TP.HCM