Tiếng Việt lớp 2 - Bài 101: Nghe - Viết "Mẹ của Oanh"

Sau khi tìm hiểu bài đọc "Mẹ của Oanh" (Tác giả Hoàng Ly) ở bài trước, hôm nay, các em sẽ thực hành nghe và viết một trích đoạn trong bài đọc này.

Đài Truyền hình HTV
Xem thêm