Thủ tướng: Không để bị động, bất ngờ về chiến lược và an ninh, trật tự

27/12/2023, 15:36

Công an Nhân dân phải chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo sát tình hình trong nước, khu vực và thế giới từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở để làm tốt vai trò tham mưu với Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo

Ngày 27/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 79 do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức.

Hội nghị được tổ chức trong các ngày 27-28/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm chủ trì.

Dự hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Bộ Công an.

Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 79 tập trung đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2023; kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đánh giá kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024; tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023 và phát động phong trào năm 2024 trong toàn lực lượng Công an Nhân dân.

Giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

Hội nghị khẳng định năm 2023, lực lượng Công an Nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, với sự quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt, đổi mới cách làm theo phương châm bám sát thực tiễn, giải quyết các vấn đề từ thực tiễn đặt ra và ngay từ cơ sở, đã thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác đã đề ra là giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích của đất nước, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng và chất lượng hội nghị; cho rằng, đây là sự kiện rất quan trọng của lực lượng Công an Nhân dân để triển khai ngay các nội dung đề ra tại Hội nghị tổng kết Đảng ủy Công an Trung ương năm 2023, chỉ đạo của các lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thủ tướng cho biết năm 2023, tình hình trong nước và thế giới có thời cơ, thuận lợi đan xen với khó khăn, thách thức; nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, diễn biến nhanh chóng và phức tạp hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, kịp thời của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự giám sát, đồng hành của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành; sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra năm 2023.

Trong thành tựu chung đó của cả nước có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an Nhân dân.

Thủ tướng đánh giá công tác Công an năm 2023 đã đạt được kết quả tốt hơn năm 2022.

Lực lượng Công an Nhân dân đã làm tốt vai trò tham mưu với Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, đối ngoại..., góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại; tạo môi trường hòa bình, an ninh, ổn định cho phát triển; tích cực xây dựng thể chế góp phần hoàn thiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; thực hiện tốt nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và quản lý nhà nước về an ninh trật tự; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đã tạo chuyển biến căn bản.

Cùng với đó, Công an là lực lượng đi đầu, đóng vai trò quan trọng, tạo động lực và truyền cảm hứng cho các bộ, ngành, địa phương trong cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia; chủ động, tích cực đẩy mạnh đối ngoại, hợp tác quốc tế; gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân.

Ngành công an đã làm tốt phong trào quần chúng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm; đã chủ động phối hợp với cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Các mặt hỗ trợ tư pháp, thi hành án, pháp chế, hậu cần, kỹ thuật và các mặt công tác khác của toàn lực lượng đều có sự chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Thủ tướng bày tỏ xúc động vì trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, lực lượng Công an Nhân dân có nhiều tấm gương cán bộ, chiến sỹ dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh, chấp nhận khó khăn, gian khổ để lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc.

Chia sẻ, gửi lời tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước đến gia đình, người thân và đơn vị của các Anh hùng, Liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh của lực lượng Công an Nhân dân, Thủ tướng đề nghị các đơn vị, địa phương làm tốt công tác chính sách đối với người có công, chăm lo đời sống của thân nhân những cán bộ, chiến sỹ đã đổ máu vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng thành tích nêu trên chủ yếu do ngành Công an đã chấp hành nghiêm túc và bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự cố gắng nỗ lực, phấn đấu của toàn lực lượng Công an nhân dân phải chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo sát tình hình trong nước, khu vực và thế giới từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở để làm tốt vai trò tham mưu với Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ ngành, địa phương, các đối tác quốc tế và sự giúp đỡ của nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn, chúc mừng và biểu dương những thành tích, chiến công của cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an Nhân dân trong năm 2023.

Nhất trí với những hạn chế mà Hội nghị đã chỉ ra, Thủ tướng yêu cầu lực lượng Công an Nhân dân cần rút kinh nghiệm, khắc phục, thực hiện xây dựng hình ảnh Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ;” tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, lơ là, mất cảnh giác, say sưa với thành quả đã đạt được; giữ gìn truyền thống vẻ vang, hào hùng, “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã căn dặn.

Chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo sát tình hình

Cho biết năm 2024 được xác định là năm “tăng tốc” để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; dự báo tình hình năm tới sẽ đối mặt với khó khăn, thách thức lớn hơn, nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lực lượng Công an Nhân dân tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; tích cực xây dựng thể chế; thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp, đề án về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân.

Công an Nhân dân phải chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo sát tình hình trong nước, khu vực và thế giới từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở để làm tốt vai trò tham mưu với Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực; góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, tạo môi trường hòa bình, an ninh, ổn định cho phát triển; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các hoạt động “tự diễn biến," "tự chuyển hóa,” đặc biệt không để chệch hướng xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự hội nghị

Công an Nhân dân phải bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách, hội nghị quốc tế tại Việt Nam.

Bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự, chủ động phát hiện, ngăn ngừa, xử lý từ sớm, ngay tại cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Tuyệt đối không để bị động bất ngờ về chiến lược, về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo lực lượng Công an Nhân dân nâng cao hiệu lực, hiệu quả về xây dựng và thực thi pháp luật trong các lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Kết hợp hiệu quả giữa chủ động phòng ngừa và tích cực đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật; bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Toàn ngành triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phát huy mạnh mẽ Phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc; kết hợp chặt chẽ thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân gắn với “thế trận lòng dân” vững chắc.

Thủ tướng yêu cầu ngành công an tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 của Chính phủ; bảo đảm tài chính, hậu cần, kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an Nhân dân.

Ngành chú trọng phát triển công nghiệp an ninh; đầu tư cho Công an cấp cơ sở và lực lượng trực tiếp chiến đấu; tiếp tục phát huy vai trò đi trước, mở đường trong công tác đối ngoại; triển khai cơ chế đối thoại an ninh với các đối tác quan trọng.

Lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa với các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là Quân đội Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân; giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng.

Ngành tiếp tục “gương mẫu, đi đầu” trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thúc đẩy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung; nghiên cứu xây dựng cơ chế thu hút trọng dụng và đào tạo nhân tài đặc thù trong Công an nhân dân; xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở.”

Thủ tướng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước tin tưởng, nhân dân kỳ vọng lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ,” “Chỉ biết còn Đảng thì còn mình,” “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”; là hình mẫu của sự đoàn kết; gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hết mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; luôn xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nguồn: Vietnamplus

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

Ý kiến của bạn:
Bài liên quan
(HTV) - Quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả là vấn đề luôn được TP.HCM quan tâm. Bởi đây là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội nói chung, phát triển Thành phố nói riêng, đóng góp ngày càng lớn cho đất nước.
(HTV) - Qua gần 02 tháng tranh đua đầy kịch tính, với hơn 400 em học sinh từ hơn 70 đội đăng ký, cuộc thi “Sáng tạo vì Tương lai - The Next Innovator 2024” đã chính thức tìm ra những nhà khoa học nhí xuất sắc nhất tại vòng chung kết.
(HTV) - Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ xuất phát từ niềm tự hào mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền và mỗi người dân TP.HCM.
(HTV) - Giá vàng các thương hiệu trong nước ổn định. Giá vàng thế giới có xu hướng tăng với vàng giao ngay tăng 2,3 USD so với mức chốt phiên tuần trước lên 2.416,7 USD/ounce. Giá xăng dầu thế giới tiếp tục duy trì đà tăng kéo dài từ cuối tuần trước.
(HTV) - Ban Liên lạc học sinh miền Nam Trung ương phối hợp với Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc, Bảo tàng TP.HCM tổ chức trưng bày chuyên đề "Học sinh miền Nam trên đất Bắc" (1954 - 1975).
(HTV) - Sáng 19/5, Thành ủy TP.HCM tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định cán bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM chủ trì buổi lễ.
(HTV) - Sáng 19/5, Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa X đã diễn ra tại Hội trường Thành phố.