Tết đoàn viên đầu tiên của gia đình Song Nhi

Ngày đầu năm của Xuân Tân Sửu, chúng tôi xin mời quý vị cùng đón Tết với một gia đình đặc biệt. Sau ca phẫu thuật tách đôi thành công, đây là năm đầu tiên, gia đình Trúc Nhi - Diệu Nhi được đón Tết cùng nhau.

Trung tâm Tin tức