Tặng học bổng Học kỳ quân đội cho chỉ huy đội giỏi

Tại Hội thi Nghi thức đội TNTP Hồ Chí Minh quận Gò Vấp năm học 2021 - 2022, Công ty Cổ phần Kiến tạo tài năng đã dành tặng học bổng toàn phần Học kỳ quân đội vững bước vào đời năm 2022, cho 02 Chỉ huy Nghi thức đội xuất sắc khối Tiểu học.

Nguồn: Trung tâm Tin tức