Khơi nguồn cảm hứng - Tập 10

Nhà sáng lập Cara Lighting và C.space - ông Nguyễn Quốc Thống cho biết, tư tưởng "khởi nghiệp để làm giàu, làm chủ" là một quan điểm sai lệch. Khởi nghiệp phải xuất phát từ đam mê, phải xác định mục tiêu và được công nhận bởi xã hội mới là điều đúng đắn.

Video Chương trình khác
20g20 - Thứ Tư - HTV7
21g10 - Thứ Sáu - HTV7
20g45 - Thứ Sáu - HTV9
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7