Ông Cao Anh Minh được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM (HTV)

Sáng nay, 01/12/2022, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã trao quyết định của UBND TP.HCM bổ nhiệm ông Cao Anh Minh, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Ông Cao Anh Minh sinh năm 1968, có bằng Thạc sĩ Quản lý Khoa học và Công nghệ; Kỹ sư Kỹ thuật Truyền hình và Âm thanh; Cử nhân Báo chí, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. Lý luận chính trị: Cao cấp. 

Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc HTV, ông Cao Anh Minh đã giữ các chức vụ: Trưởng Phòng Quản lý Kỹ thuật, Trưởng Ban Quản lý Kỹ thuật HTV. Tháng 9/2010, ông Cao Anh Minh được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc HTV. Từ tháng 3/2022 đến tháng 11/2022, ông Cao Anh Minh được giao làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách HTV.

Sỹ Thành (ảnh: Kim Võ)