Nước Anh tuyển dụng người tị nạn cho ngành y tế

Nguồn: Trung tâm Tin tức 9/8/2021, 10:00

Tại Anh, dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến người dân bản địa và những người tị nạn, Dịch vụ Y tế Anh (NHS) vừa ra mắt một chương trình sử dụng người lao động có trình độ cao là người tị nạn nhập cư.

Ý kiến của bạn: