Nhiều cơ hội cho thí sinh chưa trúng tuyển đại học đợt 1

Những thí sinh chưa trúng tuyển đại học đợt 1 hoặc trúng tuyển nhưng chưa đúng như nguyện vọng, thì các em vẫn còn cơ hội khi nhiều trường đại học đã công bố kế hoạch xét tuyển bổ sung.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV