Nghệ thuật lớp 6 - Bài 6: Những hình vẽ thời tiền sử

Hàng trăm hang động hiện vẫn để lại dấu vết mĩ thuật tạo hình của người tiền sử, trong đó tiêu biểu là hang Altamira ở miền Bắc Tây Ban Nha và hang Lascaus ở miền Nam nước Pháp. Chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung này trong bài học hôm nay.

Đài Truyền hình TP.HCM