Nghệ thuật lớp 6 - Bài 7: Nghệ thuật tiền sử thế giới và Việt Nam

Trong bài học hôm nay, các em sẽ tìm hiểu về nghệ thuật tiền sử trên thế giới và tại Việt Nam. Bên cạnh đó, các em sẽ biết thêm về các loại túi giấy đựng quà.

Đài truyền hình TP.HCM