Lạm phát lên đến đỉnh điểm, Thụy Điển rơi vào đói nghèo

Các hộ gia đình nghèo nhất của Thụy Điển bị ảnh hưởng nhiều nhất. Các chỉ số kinh tế cũng cho thấy sự bất bình đẳng ở mức cao nhất trong cả nước kể từ cuối những năm 1970.

Nguồn: Trung tâm Tin tức