Kỳ vọng về mạng 5G đối với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội

Không chỉ có ưu thế vượt trội về tốc độ, mà còn có độ trễ rất thấp, mạng 5G mở ra khả năng ứng dụng ở quy mô lớn chưa từng có cho các công nghệ mới, góp phần rất lớn vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong thời gian tới.

Duy Dương