Khai thác dòng khách du lịch đến từ Trung Đông và Ấn Độ

Trong khuôn khổ ITE - HCMC 2022, một hội thảo nhằm thúc đẩy thị trường khách du lịch trọng điểm và tiềm năng Trung Đông và Ấn Độ đã được tổ chức vào sáng 9/9.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV