HTV chấm dứt việc hợp tác với FBNC

Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) xin thông báo đến Quý khán giả việc HTV chấm dứt hợp tác với Công ty Cổ phần Truyền thông và Ứng dụng công nghệ thông tin FBNC.

Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) xin thông báo đến Quý khán giả:

HTV có hợp tác với Công ty Cổ phần Truyền thông và Ứng dụng công nghệ thông tin FBNC thực hiện liên kết sản xuất kênh Thông tin Tài chính – Ngân hàng FBNC (Độc lập và không liên quan đến các nội dung của FBNC Vietnam đăng tải trên YouTube).

Từ ngày 31/12/2021, hai bên đã chính thức chấm dứt việc hợp tác này và kể từ 0 giờ ngày 01/01/2022, kênh truyền hình FBNC không còn phát sóng trên các hạ tầng truyền dẫn của HTV và các nội dung của FBNC không thuộc trách nhiệm của Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh.

Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh