Hội thảo ứng dụng công nghệ trong đầu tư xây dựng phòng học thông minh

Trường học thông minh là trung tâm của mọi hoạt động của nhà trường, đưa hoạt động nhà trường trở nên linh hoạt hơn, tăng tính liên kết, quản lý được nguồn cơ sở dữ liệu hiệu quả. .. Đồng thời, với thư viện thông minh, thầy cô có thể dạy học trực tuyến.

Trung Tâm Tin Tức