GDCD lớp 6 - Bài 1: Tự hào truyền thống gia đình

"Con người có tổ có tông/ Như cây có cội, như sông có nguồn" là câu ca dao có ý nghĩa rất đẹp về sự nhớ ơn nguồn cội, tự hào truyền thống gia đình.

Đài Truyền hình TP.HCM