Giáo dục công dân lớp 6: Chủ đề "Tôn trọng sự thật" (tiết 2)

Mời các em cùng đến với tiết 2 của chủ đề "Tôn trọng sự thật" trong bài học GDCD ngày hôm nay.