Đồng Tháp giới thiệu ẩm thực sen tại TP.HCM

Nhân sự kiện Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM năm 2022, UBND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức chương trình giới thiệu ẩm thực sen, tập trung sâu vào nội dung giá trị sen trong ẩm thực.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV