Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM báo cáo về tình hình lấy ý kiến nhân dân về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Sáng 24/2, Phó Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Đức Hải đã có buổi làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM để nghe báo cáo về tình hình lấy ý kiến nhân dân về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Hai nội dung nổi bật gồm việc xác định giá đất và hỗ trợ tái định cư.

Nguồn: Trung tâm Tin tức