Địa lý lớp 6 - Bài 17: Lớp vỏ khí và khối khí

Ở bài học hôm nay, các em sẽ biết thêm về các tầng khí quyển, thành phần không khí và cấu tạo của các khối khí

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm