Cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ còn thiếu

Hiện nay, cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ vẫn còn thiếu và nhiều bất cập. Đây là nhận định được đưa ra tại Hội nghị thường niên và Vinh danh "Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022".

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV