Chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Theo Nghị quyết đã được thông qua, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016 là vào ngày 23/05/2021.

Đài Truyền hình HTV
Xem thêm