Apple sẽ quét toàn bộ Iphone ở Mỹ để tìm ảnh xâm hại trẻ em

Nguồn: Trung tâm Tin tức 8/8/2021, 11:00

Apple sẽ bắt đầu quét iPhone để phát hiện những tấm ảnh mang tính chất lạm dụng trẻ em thông qua một bản update của iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, macOS Monterey.

Ý kiến của bạn: