Anh văn lớp 6 - Bài 3: Towns and Cities

Thông qua việc tìm hiểu chủ đề "Places in a town or city", các bạn học sinh sẽ biết thêm hai trường từ vựng mới và sử dụng chúng để giới thiệu về nơi bản thân sinh sống.

Đài Truyền hình TP.HCM