Anh văn - Lớp 9

Anh văn lớp 9 - Bài 4 - Unit 2: Passive voice

Trong bài học này, các em sẽ được học về định nghĩa và cấu trúc câu của Passive voice (thể bị động) trong tiếng Anh, đồng thời biết cách áp dụng sao cho đúng vào bài tập và đời sống.

Đài Truyền hình HTV