Lớp 6

Tiếng Anh lớp 6 - Bài 8: Grammar Future Simple - Possessive Case

Trong tiết học này, chúng ta sẽ học cách mô tả tương lai trong tiếng anh bằng thì tương lai đơn.

Đài Truyền hình TP.HCM