Vu Lan - Mùa báo hiếu

Với truyền thống văn hóa hiếu nghĩa dân tộc Việt Nam, ngày lễ Vu Lan của đạo Phật đã hòa quyện với triết lý dân tộc, hình thành nét đẹp văn hóa của người Việt.

Nguồn: Trung tâm Tin tức