Văn học lớp 9 - Lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp - Sự phát triển của từ vựng

Môn Văn tuần này sẽ giới thiệu về "Lời dẫn trực tiếp, lời dẫn gián tiếp" cũng như giúp các em tìm hiểu về "Sự phát triển của từ vựng" nhé.

Đài Truyền hình TP.HCM