Văn học lớp 9 - Bài 14: Tác phẩm Làng của nhà văn Kim Lân

Bài học hôm nay, các em sẽ tìm hiểu "Làng" (Kim Lân) - tác phẩm viết về tình yêu quê hương của những người dân quê Việt Nam, đồng thời học về độc thoại, độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự.

Đài Truyền hình HTV