Văn học lớp 9 - Bài 17: Chiếc lược ngà

Hôm nay chúng ta hãy cùng học bài "Chiếc lược ngà" của tác giả Nguyễn Quang Sáng - một tác phẩm đã trở thành biểu tượng thiêng liêng cho tình phụ tử, đồng thời chứa đựng những ý nghĩa lớn lao mà cuộc sống mang lại.

Đài Truyền hình TP.HCM