Văn học lớp 9 - Bài 13: Đoàn thuyền đánh cá

Mời các em cùng tìm hiểu bài thơ "Đoàn thuyền đánh cá" để cảm nhận rõ hơn nhịp điệu khi miền Bắc đang tập trung xây dựng Xã hội chủ nghĩa.

Đài Truyền hình TP.HCM