Tiếng Anh lớp 9 - Bài 16: Structure & Grammar for the 1st semester

Tiếng Anh lớp 9 - Bài 16: Structure & Grammar for the 1st semester

Nội dung chính bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn tập mẫu câu ao ước; câu bị động; mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả; câu tường thuật; câu hỏi đuôi và câu điều kiện loại 1.
Anh văn lớp 9 - Bài 15: Grammar Tag questions/ Verbs form

Anh văn lớp 9 - Bài 15: Grammar Tag questions/ Verbs form

Bài học hôm nay, các em đến với bài 15: Tag questions và Verbs form.
Tiếng Anh lớp 9 - Bài 14 - Unit 5: Review grammar "If" (Type 1) and Modal verbs

Tiếng Anh lớp 9 - Bài 14 - Unit 5: Review grammar "If" (Type 1) and Modal verbs

Ở bài 14 cùng Unit 5, các em sẽ được giáo viên ôn lại kiến thức về cấu trúc, cách sử dụng câu điều kiện "If" (loại 1) và động từ khuyết thiếu (Modal verbs).
Anh văn lớp 9 - Bài 13: Vocabularies practice "The Media"

Anh văn lớp 9 - Bài 13: Vocabularies practice "The Media"

Mời các em đến với chủ đề bài học từ vựng số 5 "Media" - Phương tiện truyền thông.
Tiếng Anh lớp 9 - Bài 12: Simple past, Present perfect, Future practice

Tiếng Anh lớp 9 - Bài 12: Simple past, Present perfect, Future practice

Trong bài học này, các em sẽ được ôn tập lại kiến thức về những chủ điểm: Simple past, Present perfect, Future practice.
Tiếng Anh lớp 9: Bài 11: Unit 4: Grammar/Reported speech

Tiếng Anh lớp 9: Bài 11: Unit 4: Grammar/Reported speech

Trong bài học này, các em học về câu tường thuật "Reported speech", trong đó có ba phần chính: Conception, Grammar, Practice.
Tiếng Anh lớp 9 - Bài 10 - Unit 4: If (Conditional sentences)

Tiếng Anh lớp 9 - Bài 10 - Unit 4: If (Conditional sentences)

Trong bài học này, các em sẽ được học về các dạng câu điều kiện với "If" (Conditional sentences).
Tiếng Anh lớp 9 - Bài 8 - Unit 3: Review Unit 1,2,3

Tiếng Anh lớp 9 - Bài 8 - Unit 3: Review Unit 1,2,3

Trong bài học này, các em sẽ cùng giáo viên ôn lại cấu trúc ngữ pháp ở Unit 1,2 và 3. Sau đó, học sinh sẽ được thực hành để củng cố lại các kiến thức đã học.
Anh văn lớp 9 - Bài 7: Conjunctions "Because - So"

Anh văn lớp 9 - Bài 7: Conjunctions "Because - So"

Trong tiết Anh văn hôm nay, các em sẽ tìm hiểu liên từ "because và so".
Tiếng Anh lớp 9 - Bài 4 - Unit 3: Grammar "Wish"

Tiếng Anh lớp 9 - Bài 4 - Unit 3: Grammar "Wish"

Trong bài học này, các em sẽ được tìm hiểu về cấu trúc câu với "Wish" (ước) trong tiếng Anh, đồng thời học về các động từ khiếm khuyết (Modal verb) và giới từ chỉ thời gian (Prepositions of time).
Anh văn lớp 9 - Bài 5: Unit 3 Vocabularies practice

Anh văn lớp 9 - Bài 5: Unit 3 Vocabularies practice

Mời các em cùng tìm hiểu các từ vựng về chủ đề "Countryside" trong bài 5 hôm nay nhé!
Anh văn lớp 9 - Bài 4 - Unit 2: Passive voice

Anh văn lớp 9 - Bài 4 - Unit 2: Passive voice

Trong bài học này, các em sẽ được học về định nghĩa và cấu trúc câu của Passive voice (thể bị động) trong tiếng Anh, đồng thời biết cách áp dụng sao cho đúng vào bài tập và đời sống.
Anh văn lớp 9 - Bài 2: Vocabularies Practice

Anh văn lớp 9 - Bài 2: Vocabularies Practice

Bài 2, các em sẽ học các từ vựng có chủ đề "Clothing".
Tiếng Anh lớp 9 - Bài 2: Grammar simple used to wish

Tiếng Anh lớp 9 - Bài 2: Grammar simple used to wish

Bài học hôm nay của chúng ta là về "Grammar simple used to wish" (Các ngữ pháp đơn giản và Câu ước ao).
Tiếng Anh lớp 9 - Bài 1: Vocabularies Practice

Tiếng Anh lớp 9 - Bài 1: Vocabularies Practice

Môn Tiếng Anh lớp 9 bắt đầu với phần luyện tập từ vựng.
Dạy học trực tuyến lớp 6 và lớp 9 trên kênh HTV Key

Dạy học trực tuyến lớp 6 và lớp 9 trên kênh HTV Key

Bên cạnh các giờ học trực tuyến của lớp 1 - lớp 2, các môn học của khối lớp 6 - lớp 9 cũng sẽ được phát sóng trên kênh HTV Key và phát lại trên kênh YouTube Ôn Bài.