Văn học lớp 9 - Bài 2: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình - Xưng hô trong hội thoại

Bài học này sẽ giúp các em học sinh nhận thức được vấn đề thời sự cấp bách của con người, của nhân loại và của mỗi cá nhân. Bên cạnh đó, các em cũng sẽ học cách sử dụng các từ xưng hô gắn liền với những tình huống giao tiếp cụ thể.

Đài Truyền hình TP.HCM