Văn học lớp 6 - Bài 9: Kể lại một câu chuyện cổ tích

Các em sẽ tìm hiểu cách viết bài văn kể lại một câu chuyện cổ tích.