Văn lớp 6 - bài 14: Bài học đường đời đầu tiên

Với bài học hôm nay các em cần đạt được những yêu cầu sau: Nhận biết được khái niệm và đặc điểm của thể loại truyện đồng thoại, biết nhân ái và khoan dung với người khác và nhận biết được ngôi kể của người kể chuyện.

Đài Truyền hình TP.HCM