Văn học lớp 6 - Bài 11: Việt Nam quê hương ta

Các em sẽ tìm hiểu về bài thơ "Việt Nam quê hương ta" của tác giả Nguyễn Đình Thi trong tiết học hôm nay nhé!