UBND TP.HCM ký kết hợp tác Đại học Quốc gia TP.HCM giai đoạn 2022 - 2025

Sáng 2/7, tại UBND TP.HCM, đã diễn ra lễ ký kết Chương trình hợp tác giữa UBND TP.HCM với Đại học Quốc gia TP.HCM giai đoạn 2022 - 2025.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV