Trung Quốc thông tin về sứ mệnh Sao Hoả

Nguồn: Trung tâm Tin tức 8/8/2021, 11:00

Ngày 30/7, Cơ quan Quản lý Không gian quốc gia Trung Quốc thông báo tàu thám hiểm Sao Hỏa - Chúc Dung đã bắt đầu di chuyển qua một khu vực có địa hình phức tạp trên Sao Hỏa với nhiều sỏi đá, đụn cát và các hố va chạm.

Ý kiến của bạn: