TP.Hồ Chí Minh tiếp nối truyền thống sáng tạo, đi đầu

Dấu ấn hơn ba thế kỷ hình thành và phát triển của Sài Gòn - TP.Hồ Chí Minh, là dấu ấn của những bước đột phá có tính lịch sử, dấu ấn của vùng đất luôn đi đầu, về đích trước trên con đường kiến thiết, xây dựng quê hương.

Sài Gòn - TP.Hồ Chí Minh ngày nay

Sáng tạo, đi đầu

Kể từ khi Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh phụng mệnh chúa Nguyễn Phúc Chu vào kinh lược đất phương Nam, định danh xưng cho Sài Gòn – Gia Định (năm 1698) cho đến thời điểm chúng ta đang sống, TP.Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử 321 năm. Hơn ba thế kỷ hình thành, phát triển, TP.Hồ Chí Minh, từ những cụm dân cư nhỏ bé men theo bãi bồi các nhánh sông Sài Gòn, đến hôm nay được mở ra thành một đô thị đặc biệt hào hoa và tráng lệ, ôm trọn trong lòng những tinh hoa văn hóa dân tộc từ mọi miền đất nước tụ họp về đây. 

Hơn ba thế kỷ qua, địa danh Sài Gòn – Gia Định – TP.Hồ Chí Minh luôn hàm chứa một lịch sử oai hùng của dân tộc trong công cuộc mở cõi về phương Nam trù phú, trong các cuộc chiến tranh oai hùng của dân tộc chống ngoại xâm và trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới đất nước. Dấu ấn của hơn ba thế kỷ hình thành và phát triển, đặc biệt là những đột phá trong hơn bốn thập kỷ kể từ ngày thống nhất non sông đến nay, là dấu ấn của những cuộc hành trình đi tìm cái mới, dấu ấn của những bước đột phá có tính lịch sử, tạo nên vị thế một vùng đất luôn đi đầu, về đích trước trên con đường kiến thiết, xây dựng quê hương.

Thực tiễn đã chứng minh rằng, thành tựu to lớn về kinh tế-xã hội của TP.Hồ Chí Minh trong hơn bốn thập kỷ qua, nhất là trong hơn ba thập niên đổi mới, trước hết là sự nhận thức, quán triệt, tổ chức thực hiện và góp phần bổ sung, hoàn thiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong suốt quá trình đổi mới đất nước. Ngay sau ngày Sài Gòn giải phóng, Đảng bộ và nhân dân thành phố đã bắt tay vào nhiệm vụ xây dựng, củng cố và giữ gìn chính quyền cách mạng, thực hiện công cuộc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu và phát triển kinh tế-xã hội. Với chủ trương “phải biết phân tích những đặc điểm lịch sử của Thành phố và con người thành phố để chọn lựa hướng đột kích chủ yếu”, TP.Hồ Chí Minh đã “vượt lên chính mình”, nỗ lực phấn đấu “bước ra khỏi vòng phấn do ta khoanh, thoát ra khỏi cảnh kèm tù binh của chúng ta”, mạnh dạn “phá rào”, thực hiện “cởi trói” về cơ chế để giúp sản xuất “bung ra”, cải tiến lĩnh vực liên thông, phân phối mở rộng thị trường. 

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Tất cả là vì lợi ích của người lao động, vì cuộc sống của người dân, những chủ trương này không chỉ giúp thành phố vượt ra khỏi cơ chế cũ, bảo thủ, vượt ra khỏi vòng xoáy khủng hoảng nghiêm trọng của đất nước trước 1985, mà còn tác động tích cực, có hiệu quả đến sự hình thành đường lối đổi mới của Đảng. Nhờ kiên trì bám sát thực tiễn, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và được Trung ương hỗ trợ, Thành phố đã phát huy được trí tuệ, tâm huyết, tiềm lực của nhân dân, đã tạo ra những mốc son, nhiều mô hình mới, góp thêm tư liệu thực tiễn sinh động để hình thành đường lối đổi mới và thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, đóng góp ngày càng nhiều cho đất nước. 

Thực tế cho thấy trong suốt những năm đổi mới, nhiều chương trình, mô hình thực hiện tại TP.Hồ Chí Minh đã được nhân rộng cả nước, như việc thí điểm thành lập ngân hàng cổ phần đầu tiên (Ngân hàng thương mại cổ phần Eximbank), việc triển khai chương trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước (Công ty cổ phần Cơ điện lạnh - REE là một trong những doanh nghiệp được cổ phần hóa đầu tiên ngay từ năm 1991). Khu chế xuất Tân Thuận cũng là khu công nghiệp đầu tiên được thành lập tại Việt Nam vào năm 1991. Việc thành lập Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, sau này là Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, đã khai trương cho thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động.

Tiếp nối truyền thống

Nhằm chuẩn bị tốt các văn kiện cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch số 305-KH/TU về "Khảo sát, tiếp nhận ý kiến của nhân dân góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước". 

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch này thể hiện tinh thần cầu thị, tôn trọng nhân dân của Ban Chấp hành Ðảng bộ thành phố, trong việc phát huy tinh thần dân chủ một cách thực chất, có chiều sâu, tiếp tục khơi dậy và phát huy hơn nữa tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm, đóng góp trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân thành phố, đồng bào các giới, kiều bào góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố về mọi mặt; là một trong những "kênh" quan trọng để tiếp thu, chắt lọc những ý kiến, góp ý xác đáng của người dân trong việc xây dựng văn kiện chuẩn bị Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố lần thứ 11 sắp tới.

 Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 10

Từ đầu tháng 10-2019 đến hết tháng 1-2020, lãnh đạo thành phố sẽ có những cuộc gặp gỡ, tiếp nhận ý kiến của nhân dân vào sáng thứ bảy hằng tuần, lắng nghe ý kiến đánh giá khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các chương trình đột phá mà Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 10 đã đề ra, đồng thời tiếp thu những ý kiến, góp ý cho việc xây dựng văn kiện chuẩn bị Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố lần thứ 11; tiếp nhận các ý kiến, đề án, chương trình, kế hoạch với các giải pháp khả thi, hiệu quả, góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc, các điểm nghẽn trong sự phát triển của thành phố hiện nay và tương lai. 

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả các chương trình đột phá của thành phố; các giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng con người thành phố phát triển toàn diện; bảo tồn và phát huy văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; giải pháp xây dựng Ðảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền thành phố hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng thành phố thông minh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giải pháp đẩy mạnh hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế, hợp tác với các địa phương nước ngoài, tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ cho quá trình phát triển và hội nhập của thành phố. Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Mở rộng hợp tác, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư vào TP.Hồ Chí Minh

Thành phố sẽ tổ chức hai cuộc khảo sát, thăm dò dư luận xã hội về kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những kỳ vọng của nhân dân thành phố trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc thu thập thông tin được thực hiện bằng ba hình thức, gồm: Phiếu xin ý kiến; phỏng vấn sâu; phân tích cây vấn đề. Ngoài thu thập thông tin bằng phiếu còn sử dụng hình thức khảo sát trực tuyến, thông qua các trang mạng xã hội như: Facebook, Zalo... hoặc các ứng dụng OTT (over the top) như: Viber, Imessage, Facebook, Messenger... hoặc hộp thư điện tử (email).

Cùng với đó, sẽ tổ chức diễn đàn trên báo chí để lắng nghe những góp ý cho sự phát triển của thành phố, thông qua các chuyên trang, chuyên mục để người dân góp ý; tăng cường tuyên truyền về các buổi gặp gỡ, tiếp xúc của lãnh đạo thành phố với các tầng lớp nhân dân... để lắng nghe những góp ý, hiến kế. Tất cả người dân trong nước và ngoài nước đều có thể tham gia góp ý trên các diễn đàn này…

Lắng nghe ý kiến người dân

Sự đi trước, đi tiên phong của TP.Hồ Chí Minh được kế thừa từ truyền thống cách mạng, năng động, sáng tạo, chịu khó tìm tòi, đổi mới, được đúc kết từ lâu đời mà thể hiện rõ nhất là trong hơn 4 thập kỷ thành phố vinh dự được mang tên Bác Hồ kính yêu. Việc Ban Thường vụ Thành ủy có kế hoạch "Khảo sát, tiếp nhận ý kiến của nhân dân để tiếp tục xây dựng TP.Hồ Chí Minh sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước”, là việc làm có ý nghĩa, nhằm tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và phẩm chất cao quý của người dân thành phố trong việc hiện thực hóa mục tiêu của Đảng, phấn đấu đưa thành phố Hồ Chí Minh “về đích trước” trong sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

Văn Nguyễn