TP.HCM: Khởi động thí điểm, điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV từ xa

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã triển khai thí điểm mô hình TelePrEP (dịch vụ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV từ xa) tại TP.HCM, góp phần giúp thành phố đạt được mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV