Lớp 2 chăm ngoan - Tiếng Việt

Tiếng Việt lớp 2 - Tập 96: Đọc, kể "Chuyện của thước kẻ"

Trong bài học ngày hôm nay, các em sẽ tập đọc và nghe kể "Chuyện của thước kẻ", sau đó ghi nhớ nội dung qua những hình ảnh minh họa để suy luận, trả lời các câu hỏi liên quan.

Đài Truyền hình TP.HCM