Lớp 2 chăm ngoan - Tiếng Việt

Tiếng Việt lớp 2 - Bài 99: Từ chỉ hoạt động, đặt câu hỏi "ở đâu?" và mở rộng vốn từ nghề nghiệp

Bài học hôm này, các em sẽ cùng tìm hiểu về các nội dung sau: Từ chỉ hoạt động; đặt câu hỏi "ở đâu?"; mở rộng vốn từ nghề nghiệp.

Đài Truyền hình TP.HCM