Lớp 2 chăm ngoan - Tiếng Việt

Tiếng Việt lớp 2 - Bài 93: Từ chỉ sự vật, đặt và trả lời câu hỏi "Để làm gì?"

Trong bài học ngày hôm nay, các em học sinh lớp 2 sẽ được học về các từ chỉ sự vật, đồng thời biết cách đặt và trở lời câu hỏi "Để làm gì?".

Đài Truyền hình HTV