Lớp 2 chăm ngoan - Tiếng Việt

Tiếng Việt lớp 2 - Bài 82: Đọc "Góc nhỏ yêu thương"

Ở bài 82, các em sẽ đươc tìm hiểu bài đọc "Góc nhỏ yêu thương", sau đó ghi nhớ nội dung, trả lời những câu hỏi liên quan và tập đọc những từ ngữ có âm điệu nổi bật trong bài.

Đài Truyền hình TP.HCM