Lớp 2 chăm ngoan - Tiếng Việt

Tiếng Việt lớp 2 - Bài 81: Từ chỉ đặc điểm, câu kiểu "Ai thế nào?", mở rộng vốn từ trường học (Tiếp theo)

Hôm nay, các em học sinh lớp 2 sẽ tiếp tục đến với bài 81 cùng 3 nội dung chính: Từ chỉ đặc điểm, câu kiểu "Ai thế nào?", mở rộng vốn từ trường học.

Đài Truyền hình TP.HCM