Tiếng Việt lớp 2 - Bài 80: Viết chữ M hoa, luyện tập giới thiệu đồ vật

Hôm nay, chúng ta sẽ học cách viết chữ M (in hoa), tiếp tục luyện tập giới thiệu đồ vật quen thuộc nhé.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm