Lớp 2 Chăm ngoan

Tiếng Việt lớp 2 - Bài 8: Viết chữ "A", hoạt động "Nói và nghe"

Các em tham gia 2 hoạt động là luyện viết chữ "A", hoạt động "Nói và nghe" rất thú vị.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm