Tiếng Việt lớp 2 - Bài 76: Đọc danh sách tổ em

Bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau giới thiệu tên các thành viên trong tổ của mình và giới thiệu cho mọi người biết sở thích của các bạn nhé.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm