Tiếng Việt lớp 2 - Bài 74: Viết chữ hoa L, đáp lời chia buồn, lời chia tay

Bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học cách chữ L (viết hoa); đáp lời chia buồn, chia tay.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm